Khóa Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Reading & Writing) (Mục tiêu 4.0+)

Cô Khánh Linh
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản về các kỹ năng tiên quyết để ứng phó với hai bài thi như Skimming, Scanning, Cách lập dàn ý, Cách triển khai ý.... , cũng như nội dung của mỗi dạng bài thường gặp trong đề thi. Sau khóa học, học viên sẽ có nhiều trải nghiệm các dạng bài đa dạng trong bài thi Đọc cũng như các loại câu hỏi của Task 1 và Task 2 tương ứng với từng cấu trúc viết bài chuyên biệt trong bài thi Viết IELTS. Các bài giảng đều có những ví dụ và bài tập thực hành được giải thích cụ thể rõ ràng đáp án, kết hợp với những mẹo và bí quyết tránh các lỗi hay gặp để học viên có thể đạt được trình độ sơ cấp của kì thi IELTS.

Giới thiệu khóa học

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

Các bạn mới làm quen với IELTS

Các bạn đang gặp vấn đề với bài thi Đọc và bài thi Viết của IELTS?

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng quan về IELTS
 • Bài 2: Phương pháp học 15:52
 • Bài 3: Giới thiệu bài thi Đọc IELTS 12:05
 • Bài 4: Chiến thuật làm bài thi Đọc IELTS 10:19
 • Bài 5: Kỹ năng Scanning 20:20
 • Bài 6: Kỹ năng Skimming 21:44
 • Bài 7: Dạng bài 1: Hoàn thành bảng biểu (1) 11:09
 • Bài 8: Dạng bài 1: Hoàn thành bảng biểu (2) 38:04
 • Bài 9: Dạng bài 2: Hoàn thành lưu đồ (1) 13:01
 • Bài 10: Dạng bài 2: Hoàn thành lưu đồ (2) 25:14
 • Bài 11: Dạng bài 3: True/False/Not Given (1) 18:58
 • Bài 12: Dạng bài 3: True/False/Not Given (2) 21:51
 • Bài 13: Dạng bài 4: Câu hỏi trả lời ngắn (1)
 • Bài 14: Dạng bài 4: Câu hỏi trả lời ngắn (2) 27:38
 • Bài 15: Dạng bài 5: Trắc nghiệm (1) 22:17
 • Bài 16: Dạng bài 5: Trắc nghiệm (2) 31:58
 • Bài 17: Dạng bài 6: Hoàn thành sơ đồ (1) 13:19
 • Bài 18: Dạng bài 6: Hoàn thành sơ đồ (2) 29:47
 • Bài 19: Dạng bài 7: Hoàn thành câu (1) 13:15
 • Bài 20: Dạng bài 7: Hoàn thành câu (2) 24:39
 • Bài 21: Dạng bài 8: Yes/No/Not given (1) 20:00
 • Bài 22: Dạng bài 8: Yes/No/Not given (2) 33:48
 • Bài 23: Dạng bài 9: Matching (1) 17:36
 • Bài 24: Dạng bài 9: Matching (2) 29:47
 • Bài 25: Dạng bài 10: Hoàn thành bản ghi chú/tóm tắt (1) 12:57
 • Bài 26: Dạng bài 10: Hoàn thành bản ghi chú/tóm tắt (2) 21:59
 • Bài 27: Tổng kết bài thi đọc 09:31
 • Bài 28: Giới thiệu bài thi viết IELTS 27:55
 • Bài 29: Sub-skill (1): Các kiểu cấu trúc câu & Các lỗi sai thường gặp 27:22
 • Bài 30: Sub-skill (2): Bố cục bài viết/ Unity, Coherence & Cohesion 33:58
 • Bài 31: Sub-skill (3): Cách vận dụng từ & Kỹ năng Paraphrasing 32:09
 • Bài 32: Sub-skill (4): Cách lập dàn ý & Cách triển khai ý 24:34
 • Bài 33: Giới thiệu phần thi viết Task 1
 • Bài 34: Task 1 - Dạng bài 1: Bar chart (1) 25:55
 • Bài 35: Task 1 - Dạng bài 1: Bar chart (2) 30:39
 • Bài 36: Task 1 - Dạng bài 2: Pie chart (1) 25:59
 • Bài 37: Task 1 - Dạng bài 2: Pie chart (2) 38:23
 • Bài 38: Task 1 - Dạng bài 3: Line chart (1) 23:27
 • Bài 39: Task 1 - Dạng bài 4: Table (1) 29:51
 • Bài 40: Task 1 - Dạng bài 4: Table (2) 23:08
 • Bài 41: Task 1 - Dạng bài 5: Process/Diagram (1) 24:51
 • Bài 42: Task 1 - Dạng bài 5: Process/Diagram (2) 24:51
 • Bài 43: Task 1 - Dạng bài 6: Map/Plan (1) 26:26
 • Bài 44: Task 1 - Dạng bài 6: Map/Plan (2) 21:55
 • Bài 45: Giới thiệu bài thi viết Task 2 24:22
 • Bài 46: Task 2 - Dạng bài 1: Argumentative esssay 20:22
 • Bài 47: Task 2 - Dạng bài 2: Discussion essay
 • Bài 48: Task 2 - Dạng bài 3: Pros & Cons essay 21:29
 • Bài 49: Task 2 - Dạng bài 4: Problem & Solution essay 19:50
 • Bài 50: Task 2 - Dạng bài 5: Two-part Question essay 21:56

Thông tin giảng viên

Cô Khánh Linh
0 Học viên 4 Khóa học
Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Đột phá IELTS Reading (Mục tiêu 6.5+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
Khóa Đột phá IELTS Listening (Mục tiêu 6.5+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
Khóa Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Listening & Speaking) (Mục tiêu 4.0+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
499.000 1.200.000 -59%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 17 giờ 46 phút
Giáo trình: 50 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC