Khóa Đột phá IELTS Listening (Mục tiêu 6.5+)

Cô Khánh Linh
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học bao gồm 24 bài giảng và bài tập, tập trung vào những kiến thức ở mức độ trung cấp/nâng cao của kì thi IELTS và các kỹ năng làm bài Đọc cần có để có thể tối ưu hóa điểm của học viên như Skimming, Scanning, Paraphrasing.... Sau khóa học, học viên sẽ có nhiều trải nghiệm các dạng bài đọc, câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Reading và luyện tập các kỹ năng làm bài của mình. Các phần bài tập được phân theo từng nội dung buổi học trên lớp, được giải thích cụ thể rõ ràng đáp án, kết hợp với những mẹo và bí quyết tránh các lỗi hay gặp để đạt kết quả cao giúp học viên đạt được mức điểm mong muốn.

Giới thiệu khóa học

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

- Các học viên muốn đạt được ít nhất 6.5 kỹ năng IELTS Listening

- Các học viên chuẩn bị đi thi IELTS

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Introduction of IELTS 5:28
 • Bài 2: Format and marking of Listening Test 5:13
 • Bài 3: General strategy & Skills for Listening Test 5:40
 • Bài 4: Basic skill 1: Finding "key" words 9:30
 • Bài 5: Basic skill 2: Predicting 7:03
 • Bài 6: Basic skill 3: Paraphrasing 10:42
 • Bài 7: Basic skill 4: Summarizing 9:56
 • Bài 8: Listening skill 1: Identifying specific information 13:17
 • Bài 9: Listening skill 2: Identifying details 15:57
 • Bài 10: Listening skill 3: Identifying main ideas 18:21
 • Bài 11: Listening skill 4: Seeing beyond the surface meaning 13:41
 • Bài 12: Question type 1: Form completion 10:58
 • Bài 13: Question type 2: Table completion 14:19
 • Bài 14: Question type 3: Flow-chart/Diagram completion
 • Bài 15: Question type 4: Map/Diagram labeling 13:03
 • Bài 16: Question type 5.1: Matching with names 17:01
 • Bài 17: Question type 5.2: Matching with items 12:48
 • Bài 18: Question type 6: Short-answer 14:04
 • Bài 19: Question type 7: Sentence completion 16:28
 • Bài 20: Question type 8.1: Multiple Choice for specific information/details 14:58
 • Bài 21: Question type 8.2: Multiple Choice for main ideas 22:51
 • Bài 22: Question type 8.3: Multiple Choice for reference/tone 17:51
 • Bài 23: Question type 9: Pick from a list 12:09
 • Bài 24: Question type 10: Note completion 19:18
 • Bài 25: Question type 11: Summary completion 21:04
 • Bài 26: Wrap-up: Tips and notes 12:32

Thông tin giảng viên

Cô Khánh Linh
0 Học viên 4 Khóa học
Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Đột phá IELTS Reading (Mục tiêu 6.5+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
Khóa Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Listening & Speaking) (Mục tiêu 4.0+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
Khóa Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Reading & Writing) (Mục tiêu 4.0+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
499.000 1.200.000 -59%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 5 giờ 34 phút
Giáo trình: 26 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC