Khóa Đột phá IELTS Reading (Mục tiêu 6.5+)

Cô Khánh Linh
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học bao gồm 24 bài giảng và bài tập, tập trung vào những kiến thức ở mức độ trung cấp/nâng cao của kì thi IELTS và các kỹ năng làm bài Đọc cần có để có thể tối ưu hóa điểm của học viên như Skimming, Scanning, Paraphrasing.... Sau khóa học, học viên sẽ có nhiều trải nghiệm các dạng bài đọc, câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Reading và luyện tập các kỹ năng làm bài của mình. Các phần bài tập được phân theo từng nội dung buổi học trên lớp, được giải thích cụ thể rõ ràng đáp án, kết hợp với những mẹo và bí quyết tránh các lỗi hay gặp để đạt kết quả cao giúp học viên đạt được mức điểm mong muốn.

Giới thiệu khóa học

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

- Các học viên muốn đạt được ít nhất 6.5 kỹ năng IELTS Reading

- Các học viên chuẩn bị đi thi IELTS

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Introduction of IELTS 5:28
 • Bài 2: Format and Marking of Reading Test 11:15
 • Bài 3: General strategy & Skills for Reading Test 13:21
 • Bài 4: Basic skill 1: Scanning for key words 10:56
 • Bài 5: Basic skill 2: Skimming for main ideas 10:12
 • Bài 6: Basic skill 3: Paraphrasing 13:21
 • Bài 7: Reading skill 1: Identifying specific information 13:09
 • Bài 8: Reading skill 2: Identifying details 16:27
 • Bài 9: Reading skill 3: Identifying main ideas 13:58
 • Bài 10: Reading skill 4: Identifying opinions & purposes 23:16
 • Bài 11: Question type 1: Table completion 14:47
 • Bài 12: Question type 2: Flow-chart completion 22:45
 • Bài 13: Question type 3: Diagram labelling 21:28
 • Bài 14: Question type 4: Sentence completion 24:24
 • Bài 15: Question type 5.1: Multiple Choice for specific information/details 32:10
 • Bài 16: Question type 5.2: Multiple Choice for main ideas
 • Bài 17: Question type 5.3: Multiple Choice for opinions/purposes 31:17
 • Bài 18: Question type 6.1: Matching names 51:25
 • Bài 19: Question type 6.2: Matchings headings 31:04
 • Bài 20: Question type 6.3: Matching sentence endings 38:09
 • Bài 21: Question type 7: Short-answer questions 31:52
 • Bài 22: Question type 8: True/False/Not given 38:50
 • Bài 23: Question type 9: Yes/No/Not given 38:42
 • Bài 24: Question type 10: Note completion 37:26
 • Bài 25: Question type 11: Summary completion 12:04
 • Bài 26: Wrap-up: Tips and notes 12:04

Thông tin giảng viên

Cô Khánh Linh
0 Học viên 4 Khóa học
Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Đột phá IELTS Listening (Mục tiêu 6.5+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
Khóa Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Listening & Speaking) (Mục tiêu 4.0+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
Khóa Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu (Reading & Writing) (Mục tiêu 4.0+)
Cô Khánh Linh
(0) 0 Học viên
499.000đ
1.200.000đ
(-59%)
499.000 1.200.000 -59%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 9 giờ 29 phút
Giáo trình: 26 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC